Wspólnie Tworzymy Medyczne Standardy...

Szkolenia

Szkolenie dla Opiekunów Medycznych

Kliknij, aby edytować treść...

Departament Pielęgniarek i położnych Ministerstwa Zdrowia przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych w ramach projektu systemowego " Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej " zwiększyliśmy liczbę kształcenia opiekunów medycznych w ramach projektu z 200 miejsc szkoleniowych w roku 2013 na 400 w roku 2014 r. W roku bieżącym przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym Ministerstwo Zdrowia wyłoniło szeiściu wykonawców, którzy zrealizują projekt.

Wykonawcy projektu szkoleniowego:

KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda
ul. Kolberga 15
81-881 Sopot
( województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie )
___________________________________________________

Wyższa szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

( Województwa: łódzkie, śląskie i małopolskie )
______________________________________________

Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS
ul. Kościuszki 1
57-300 Kłodzko
( Województwa: lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie )
______________________________________________

Centrum Szkoleniowe LOGOS Beata Wojciechowska
ul. Horoszkiewicza 6 lok B104
45-301 Opole
( Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie )
_______________________________________________

Medyczne Centrum Usługowo-Szkoleniowe ART MED
ul. Winiarska 12
62-800 Kalisz
( Województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie )
_______________________________________________

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
ul. Lekarska 4
26-210 Radom

( Województwa: warmińsko- mazurskie, podlaskie, mazowieckie )
_____________________________________________________

Aby uczestnik szkolenia mógł w nim uczestniczyć, spełnić musi kilka czynników wymaganych przez organizatora:

  1. Posiadanie dyplomu zawodowego, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny;
  2. posiadając zatrudnienie w podmiotach leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                      ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 )

Najbliższe szkolenie

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” sp. z o.o. ogłasza nabór na

KURS DOSKONALĄCY DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
OPIEKI GERIATRYCZNEJ


w ramach projektu systemowego pn.

"Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

LUBLIN - edycja wrzesień 2014

Kursy są bezpłatne dla uczestniczących w nich osób.
Kurs przewiduje: zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i catering

Formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronie
www.omnibus-edu.pl
należy przesyłać drogą pocztową na adres:

A.U.O. „OMNIBUS” sp.
z o. o. ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów

  • 748675204
  • 609046744
  • 691119666


Zapraszamy serdecznie do udziału 


Medyczne Centrum Szkoleniowe ART MED w Kaliszu zaprasza na bezpłatne szkolenie dla opiekunów medycznych w ramach projektu systemowego pn. "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"


Realizacja Kursu:

I edycja: 6,7,8,13,14,15 czerwca 2014r. - 25 miejsc szkoleniowych
II edycja wrzesień 2014r., ( 6 dni ) - 25 miejsc szkoleniowych


UWAGA, decyduje kolejność zgłoszeń !!!


Wydatki poniesione przez uczestnika kursu na dojazd oraz nocleg podlegają refundacji przez Ministerstwo Zdrowia

Informacje i zgłoszenia:

( 62 ) 594-11-11
( 62 ) 594-11-12


Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych